Zápisnica zo zasadnutia ŠTK SHBU č.17

Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec.

1. Komisia na žiadosť družstva HBK Medokýš Martin schvaľuje zmenu času stretnutia XV. kola SHbE kategórie U20 medzdi HBK Adler Trebišov a HBK Medokýš Martin dňa 23.4.2024 z 10:00 na 15:30.

2. Komisia schvaľuje presun IV. turnaja SHbE kategórie U18 z Bardejova do Prešova dňa 24.3.2024. Turnaj sa odohrá na hokejbalovom ihrisku ZŠ, Čsl. Armády 22, Prešov.

3. Komisia na základe dohody družstiev schvaľuje zmenu času IV. turnaja SHbE kategórie U23+ z 30.3.2024 na 1.5.2024. Turnaj sa odohrá podľa pôvodného rozpisu na hokejbalovom ihrisku v Trebišove na ulici Varichovská.