Výkonný výbor

Výkonným orgánom SHbÚ je Výkonný výbor SHbÚ (VV SHbÚ), ktorý pozostáva z 9 volených členov zo zasadnutia Rady SHbÚ. Volebné obdobie VV SHbÚ je 4 roky.

  • Miroslav Dragun – prezident SHbÚ
  • Marián Hambálek – viceprezident SHbÚ
  • Marek Kralovič– predseda rozhodcovskej komisie SHbÚ
  • Ondrej Buday – predseda komisie mládeže SHbÚ
  • Ľubomír Liška – predseda trénersko-metodickej komisie SHbÚ
  • Michal Runák predseda marketingovej komisie SHbÚ
  • Jaroslav Šalka - zástupca klubov