Zápisnice - Ostatné články

Usmernenie odvolacej komisie
OK vydala usmernenie k odvolávaniu sa voči jednotlivým prvostupňovým rozhodnutia volebnej komisie, disciplinárnej komisie, odborných komisií a iných orgánov SHbÚ.
Odvolacia komisia vyhovela trénerovi Šalkovi, v sobotu už môže stáť na striedačke
Prinášame vám znenie uznesenia Odvolacej komisie SHbÚ vo veci odvolania trénera mužstva LG Bratislava Jaroslava Šalku.