Komisie

Disciplinárna komisia

Dominik Vároš – predseda (dočasne poverený vedením DK)

+421 950 355 334, dominikvaros@gmail.com

Pleško Matej – člen

+421 904 161 783, plesko.mates@gmail.com

Longauer Marián – člen
+421 910 593 975, dlongauer@gmail.com

Valachovič Marián – člen
+421 903 383 310, valachovici@hsl.sk

Remiáš Branislav – člen
 

Rozhodcovská komisia

Kralovič Marek – predseda
+421 915 435 843, marek.kralovic@post.sk

Trpiš Ľubomír - člen
+421 918 072 888, trpis@pobox.sk

Slezák Branislav – člen
+421 907 284 107, flegmatic10@azet.sk

Športovo-technická komisia

Mihal Jaroslav – predseda
+421 918 462 697, mihal@hokejbal.sk

Slezák Branislav – člen
+421 907 284 107, flegmatic10@azet.sk

Čepec Karol - člen 

+421 910 909 268, cepec@zirafa.sk

Komisia mládeže

Buday Ondrej – predseda
+421 907 747 824, +421 911 747 824
ondrejbuday@centrum.sk, ondrejbuday@azet.sk

Kalasz Ladislav – člen
+421 903 907 038
cervkk@gmail.com

Mihal Jaroslav – člen
+421 918 462 697
mihal@hokejbal.sk

Marketingová komisia

Runák Michal – predseda
+421 905 478 297
runak@sportportal.sk

Kontrolór SHbÚ

Ing. Giba Marián
+421 903 286 676
kontrolor@hokejbal.sk

Hric Maroš - člen

Trénersko-metodická komisia

Líška Ľubomír – predseda
+421 908 660 877
liska@hokejbal.sk

Burdíček Miroslav – člen

 

Komisia rozvoja