Komisie

Disciplinárna komisia

Pleško Matej – predseda
+421 904 161 783
plesko.mates@gmail.com

Valachovič Marián – podpredseda
+421 903 383 310
valachovici@hsl.sk

Rozhodcovská komisia

Kralovič Marek – predseda
+421 915 435 843
marek.kralovic@post.sk

Peter Hriško - člen

Štefan Hozák - člen

Športovo-technická komisia

Mihal Jaroslav – predseda
+421 918 462 697
mihal@hokejbal.sk

Slivka Jakub - člen

Nemček Andrej – člen

Čepec Karol - člen
+421 910 909 268
cepec@zirafa.sk

Komisia mládeže

Buday Ondrej – predseda
+421 907 747 824, +421 911 747 824
ondrejbuday@centrum.sk, ondrejbuday@azet.sk

Marketingová komisia

Runák Michal – predseda
+421 905 478 297
runak@hokejbal.sk

Zástupca športovcov SHbÚ

Dominik Vároš
+421 951 940 223
dominikvaros@gmail.com

Kontrolór SHbÚ

Ing. Giba Marián
+421 903 286 676
kontrolor@hokejbal.sk

Trénersko-metodická komisia

Líška Ľubomír – predseda
+421 908 660 877
liska@hokejbal.sk

Komisia rozvoja

Diana Kosová - predsedníčka
+421 908 064 334
kosova@hokejbal.sk

Komora pre riešenie sporov

Lukáš Slavík - predseda
+421 905 541 573
lukin23skalica@gmail.com

Odvolacia komisia

Maroš Hric - predseda
+421 905 356  338
maroshric28c@gmail.com

Juraj Alföldy - podpredseda
alfac22@gmail.com