Komisie

Disciplinárna komisia

JUDr. Jaroslav Straka – predseda (dočasne poverený vedením DK)

Krist Mário – člen
+421 905 333 722,
kario.mrist@gmail.com

Kopka Roman – člen
+421 905 849 744,
kopi73@seznam.cz

Kovalčík Stanislav – člen
+421 905 816 738,
kovalcik.stanislav@gmail.com

Daubner Miroslav – člen
+421 905 646 191,
daubner.m@azet.sk

Rozhodcovská komisia

Kralovič Marek – predseda
+421 915 435 843
marek.kralovic@post.sk

Kováčik Milan - člen
+421 949 081 419
gorx@zmail.sk

Slezák Branislav – člen
+421 907 284 107
flegmatic10@azet.sk

Športovo-technická komisia

Mihal Jaroslav – predseda
+421 918 462 697
jaro.mihal@gmail.com

Slezák Branislav – člen
+421 907 284 107
flegmatic10@azet.sk

Komisia mládeže

Buday Ondrej – predseda
+421 907 747 824, +421 911 747 824
ondrejbuday@centrum.sk, ondrejbuday@azet.sk

Kalasz Ladislav – člen
+421 903 907 038
cervkk@gmail.com

Mihal Jaroslav – člen
+421 918 462 697
jaro.mihal@gmail.com

Marketingová komisia

Michal Runák – predseda
+421 905 478 297
runak@sportportal.sk

Kontrolór SHbÚ

Ing. Giba Marián
+421 903 286 676
kontrolor@hokejbal.sk

Hric Maroš
Jurošek Peter

Trénersko-metodická komisia

Líška Ľubomír – predseda
+421 908 660 877
liska@hokejbal.sk

Burdíček Miroslav – člen

Komisia rozvoja

Matúš Miolitoris