Komisie

Disciplinárna komisia

Pleško Matej – predseda
+421 904 161 783
plesko.mates@gmail.com

Valachovič Marián – podpredseda
+421 903 383 310
valachovici@hsl.sk

Rozhodcovská komisia

Kralovič Marek – predseda
+421 915 435 843
marek.kralovic@post.sk

Peter Hriško - člen

Štefan Hozák - člen

Športovo-technická komisia

Slivka Jakub – predseda
+421 948 383 386
slivka@hokejbal.sk

Makatura Martin - člen

Čepec Karol - člen
+421 910 909 268
cepec@zirafa.sk

Komisia mládeže

Buday Ondrej – predseda
+421 907 747 824, +421 911 747 824
ondrejbuday@centrum.sk, ondrejbuday@azet.sk

Kontrolór SHbÚ

Ing. Giba Marián
+421 903 286 676
kontrolor@hokejbal.sk

Trénersko-metodická komisia

Líška Ľubomír – predseda
+421 908 660 877
liska@hokejbal.sk

Komora pre riešenie sporov

Lukáš Slavík - predseda
+421 905 541 573
lukin23skalica@gmail.com

Odvolacia komisia

Maroš Hric - predseda
+421 905 356  338
maroshric28c@gmail.com

Juraj Alföldy - podpredseda
alfac22@gmail.com