Zápisnice - ŠTK články

Tretie a prípadné štvrté finále sa odohrá vo Vrútkach a bez divákov
Športovo technická komisia nariaďuje odohrať tretie (prípadné štvrté) finálové stretnutie kategórie ShbE Mužov medzi HBK PROTEF Považská Bystrica a LG Zľavomat Bratislava na hokejbalovom ihrisku vo Vrútkach v sobotu dňa 25.5.2024 o 14:00 (prípadné 4. stretnutia v nedeľu o 26.5. o 14:00).
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK SHBU č.23
Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK SHBU č.22
Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec.
Rozhodnutie ŠTK č. 01/2024
Zástupca klubu HBC DT Považská Bystrica zaslal dňa 17.4.2023 žiadosť o udelenie výnimky pre Marca Komadu.
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK SHBU č.19
Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK SHbÚ č.18
Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec.
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK SHBU č.17
Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec.
Zápisnica ŠTK SHbÚ č. 16
Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK SHbÚ č.15
Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec.
Zápisnica ŠTK č. 13
Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec.
Rozhodnutie Matriky SHbÚ v kauze Cerjan
Rozhodnutie Matriky SHbÚ o prestupe hráča Radovana Cerjana.
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK SHBU č.12
Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec.