Zápisnice - ŠTK články

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 6 ŠTK SHbÚ
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 6 ŠTK SHbÚ
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 4 ŠTK SHbÚ
Zápisnica zo dňa 26. 9. 2019 - prítomní: Mihal Jaroslav, Slezák Branislav, Čepec Karol
Zápisnica ŠTK číslo 1
Prinášame vám prvú zápisnicu Športovo-technickej komisie v sezóne 2019/2020.
Zápisnica zo zasadnutia č. 27 ŠTK SHbÚ
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 27 ŠTK SHbÚ konaného dňa 25. 4. 2019.
Zápisnca ŠTK č. 25
Prinášame vám znenie zápisnice Športovo - Technickej komisie Slovenskej hokejbalovej únie.
Zápisnica zo zasadnutia č. 24 ŠTK SHbÚ
Zápisnica zo zasadnutia č. 24 ŠTK SHbÚ.
Rozhodnutie ŠTK o neuhradených pohľadávkach LG Bratislava
Prinášame vám znenie mimoriadnej zápisnice Športovo - technickej komisie SHbÚ.
Zápisnica zo zasadnutia č. 22 ŠTK SHbÚ
Zápisnica zo zasadnutia č. 22 ŠTK SHbÚ.
Zápisnica ŠTK č. 19
Prinášame vám znenie zápisnice Športovo - technickej komisie SHbÚ.
Zápisnica ŠTK č.18
Prinášame vám znenie zápisnice Športovo-technickej komisie SHbÚ.
Zápisnica zo zasadnutia č.17 ŠTK SHbÚ
Prinášame vám kompletné znenie zápsinice Športovo-technickej komisie Slovenskej hokejbalovej únie.
Zápisnica zo zasadnutia č.15 ŠTK SHbÚ
Zápisnica zo zasadnutia č.15 ŠTK SHbÚ.