Zápisnice - ŠTK články

Rozhodnutie ŠTK SHbÚ na podnet a žiadosť zástupcu klubu HBT Slovan LG Petržalka
ŠTK riešila podnet klubu HBT Slovan LG Petržalka na prešetrenie účasti hráčov HK IMS-East Popradskí Piráti Nikodéma Šulíka a Daniela Dvořáka.
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 17 ŠTK SHbÚ
Prítomní: Mihal Jaroslav, Nemček Andrej, Slivka Jakub, Čepec Karol.
Zápisnica ŠTK č. 16
Prinášame vám aktuálnu zápisnicu Športovo-technickej komisie.
Zápisnica ŠTK č. 12
Prítomní: Mihal Jaroslav, Nemček Andrej, Slivka Jakub, Čepec Karol.
Zápisnica ŠTK č. 8
Prítomní: Nemček Andrej, Slivka Jakub, Čepec Karol.
Zápisnica ŠTK č. 6
Prítomní: Nemček Andrej, Slivka Jakub, Čepec Karol.
Zápisnica ŠTK č. 4
Prítomní: Mihal Jaroslav, Nemček Andrej, Slivka Jakub, Čepec Karol.
Zápisnica ŠTK č. 3
Prinášame vám najnovšiu zápisnicu ŠTK.
Zápisnica ŠTK č. 26
Zápisnica ŠTK č. 26
Zápisnica ŠTK č. 24
Prinášame vám najnovšiu zápisnicu Športovo-technicej komisie
Zápisnica ŠTK číslo 23
Prinášame vám zápisnicu ŠTK číslo 23.
Zápisnica ŠTK č. 22
Prinášame vám najnovšiu zápisnicu Športovo technickej komisie.