Zápisnice - ŠTK články

Rozhodnutie Matriky SHbÚ v kauze Cerjan
Rozhodnutie Matriky SHbÚ o prestupe hráča Radovana Cerjana.
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK SHBU č.12
Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec.
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK SHBU č.10
Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec.
Zápisnica ŠTK č. 8
Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec.
Zápisnica ŠTK č. 6
Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK SHBU č.2
Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec.
Zápisnica ŠTK SHbÚ č. 1
Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec.
Rozhodnutie ŠTK SHbÚ na podnet a žiadosť zástupcu klubu HBT Slovan LG Petržalka
ŠTK riešila podnet klubu HBT Slovan LG Petržalka na prešetrenie účasti hráčov HK IMS-East Popradskí Piráti Nikodéma Šulíka a Daniela Dvořáka.
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 17 ŠTK SHbÚ
Prítomní: Mihal Jaroslav, Nemček Andrej, Slivka Jakub, Čepec Karol.
Zápisnica ŠTK č. 16
Prinášame vám aktuálnu zápisnicu Športovo-technickej komisie.
Zápisnica ŠTK č. 12
Prítomní: Mihal Jaroslav, Nemček Andrej, Slivka Jakub, Čepec Karol.
Zápisnica ŠTK č. 8
Prítomní: Nemček Andrej, Slivka Jakub, Čepec Karol.