O nás

Slovenská hokejbalová únia (SHbÚ) je dobrovoľným združením hokejbalových družstiev (oddielov, klubov) s celoslovenskou pôsobnosťou. SHbÚ je samostatným právnym subjektom. Vznikla v roku 1990 pod oficiálnym názvom SHbÚ, ako pokračujúca organizácia po „Ústrednom štábe hokejbalu SÚV SZM“ (vznik 1982).

Od roku 1993 je zakladajúcim členom svetovej hokejbalovej federácie (ISBHF – International Street&Ball hockey Federation). SHbÚ je aj členom Konfederácie športových zväzov (KŠZ SR).

Najvyšším orgánom SHbÚ je Rada SHbÚ, ktorá pozostáva zo zástupcov stredísk SHbÚ.

Výkonným orgánom SHbÚ je Výkonný výbor SHbÚ (VV SHbÚ), ktorý pozostáva zo zvolených členov zo zasadnutia Rady SHbÚ. Volebné obdobie VV SHbÚ je 4 roky.

Štatutárni zástupcovia SHbÚ, s podpisovým vzorom sú:

- Prezident SHbÚ

- Viceprezident SHbÚ

- Generálny sekretár SHbÚ