Zápisnica ŠTK SHbÚ č. 16

Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec

1. Komisia na žiadosť družstva HK IMS-EAST Popradskí Piráti Poprad schvaľuje zmenu času domácich stretnutí zo 14:00 na 13:00. Zmena platí od 14.3.2024.

2. Komisia na základe predsedu rozhodcovskej komisie schvaľuje zmenu času stretnutia XIV. kola SHbE kategórie U20 medzi MŠK Spišská Belá a HBK Medokýš Martin dňa 16.3.2024 z 11:00 na 10:30.

3. Komisia informuje družstvá SHbE kategórie U12 o zmene termínu finálového turnaja. Turnaj sa uskutoční v sobotu 27.4.2024.

4. Komisia informuje družstvá SHbE kategórie U14 o zmene termínu finálového turnaja. Turnaj sa uskutoční v sobotu 4.5.2024.

5. Finálový turnaj SHbE kategórie U16 sa uskutoční v pôvodnom termíne v nedeľu 28.4.2024.

6. Finálový turnaj SHbE kategórie U18 sa uskutoční v pôvodnom termíne v nedeľu 5.5.2024.