ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 17 ŠTK SHbÚ

Prítomní: Mihal Jaroslav, Nemček Andrej, Slivka Jakub, Čepec Karol.

1. V 16. kole  Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov sa družstvo MŠK Spišská Belá nedostavilo na stretnutie s družstvom HBK Hokejmarket Skalica, ktoré sa malo hrať  dňa 4. 3. 2023 o 13:00 hod. v Skalici. Zástupca družstva MŠK Spišská Belá p. Štefan Bieľak, dňa 2. 3. 2023 v čase 00:19 hod. túto skutočnosť oznámil predsedovi ŠTK formou elektronickej pošty. Komisia na základe hore uvedených skutočností trestá družstvo MŠK Spišská Belá kontumačným výsledkom 0:5 v jeho neprospech podľa Súťažného poriadku SHbÚ, Časť IV, čl. 1., odst. 3, 4 a finančnou pokutou 500,-Eur podľa bodu 14 Propozícií Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov 2022/23. Splatnosť zaplatenia finančnej pokuty je do 7 dní od doručenia tejto zápisnice. Proti tomuto rozhodnutiu sa družstvo MŠK Spišská Belá môže odvolať do 7 dní od doručenia tejto zápisnice.

2. V 17. kole  Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov sa družstvo MŠK Spišská Belá nedostavilo na stretnutie s družstvom LED.sk Bratislava, ktoré sa malo hrať  dňa 5. 3. 2023 o 11:00 hod. v Bratislave. Zástupca družstva MŠK Spišská Belá p. Štefan Bieľak, dňa 2. 3. 2023 v čase 00:19 hod. túto skutočnosť oznámil predsedovi ŠTK formou elektronickej pošty. Komisia na základe hore uvedených skutočností trestá družstvo MŠK Spišská Belá kontumačným výsledkom 0:5 v jeho neprospech podľa Súťažného poriadku SHbÚ, Časť IV, čl. 1., odst. 3, 4 a finančnou pokutou 500,-Eur podľa bodu 14 Propozícií Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov 2022/23. Splatnosť zaplatenia finančnej pokuty je do 7 dní od doručenia tejto zápisnice. Proti tomuto rozhodnutiu sa družstvo MŠK Spišská Belá môže odvolať do 7 dní od doručenia tejto zápisnice.

3. Komisia na základe podnetu rozhodcov dohrávaného stretnutia 11. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U20 medzi družstvami HBT Slovan LG Petržalka a HBC DT Považská Bystrica dňa 25. 2. 2023 riešila nasledovné. V tomto zápase nebola k dispozícii označená usporiadateľská služba, čo je porušenie nariadenia Riadiaceho orgánu SHbÚ (ŠTK), ktoré je uvedené v Propozíciách SHbE U20 pre ročník 2022/23. Komisia na základe hore uvedeného trestá domáce družstvo HBT Slovan LG Petržalka finančnou pokutou 30 eur, na základe Sadzobníka trestov SHbÚ, čl. 9,  písm. a). Splatnosť zaplatenia finančnej pokuty je 7 dní od doručenia tohto rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu sa družstvo HBT Slovan LG Petržalka môže odvolať do 7 dní od doručenia tejto zápisnice. Komisia žiada zástupcov družstva HBT Slovan LG Petržalka, aby v danej veci urobili opatrenia a zamedzili tak opakovaným porušeniam nariadení Riadiaceho orgánu SHbÚ.

4. Komisia na základe podnetu rozhodcov stretnutia 16. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami HBK PROTEF Považská Bystrica a HBK Kometa Vrútky dňa 4. 3. 2023 riešila nasledovné. V tomto zápase brankár HBK Kometa Vrútky č. 33 Macko Marián nastúpil na stretnutie v inom drese, ako jeho spoluhráči, čo je porušenie nariadenia Riadiaceho orgánu SHbÚ (ŠTK), ktoré je uvedené v Propozíciách SHbE mužov pre ročník 2022/23. Komisia na základe hore uvedeného trestá družstvo HBK Kometa Vrútky finančnou pokutou 50 eur, podľa bodu 13 Propozícií Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov 2022/23. Splatnosť zaplatenia finančnej pokuty je 7 dní od doručenia tohto rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu sa družstvo HBK Kometa Vrútky môže odvolať do 7 dní od doručenia tejto zápisnice. Komisia žiada zástupcov družstva HBK Kometa Vrútky, aby v danej veci urobili opatrenia a zamedzili tak opakovaným porušeniam nariadení Riadiaceho orgánu SHbÚ.

5. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času a ihriska stretnutia 18. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy muži medzi družstvami LED.sk Bratislava a HBK Hokejmarket Skalica dňa 11. 3. 2023 z 11:00 na 13:00 hod. na ihrisku v Areáli netradičných športov na Pivoňkovej ul.

6. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času a ihriska stretnutia 18. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy muži medzi družstvami HK IMS-East Popradskí Piráti a MŠK Spišská Belá dňa 11. 3. 2023 zo 14:00 na 13:30 hod. na ihrisku v Spišskej Belej.

7. Komisia na základe dohody schválila zmenu ihriska stretnutia 18. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U20 medzi družstvami HK IMS-East Popradskí Piráti a MŠK Spišská Belá dňa 11. 3. 2023 o 11:00 na ihrisku v Spišskej Belej.

8. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 18. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U20 medzi družstvami HBK Adler Trebišov a HBK Medokýš Martin dňa 11. 3. 2023 z 10:00 na 11:00 hod. na ihrisku v Trebišove.

9. Komisia oznamuje družstvám Slovenskej hokejbalovej extraligy U17 skupina Západ, že stretnutia 4. turnaja sa odohrajú dňa 12. 3. 2023 na ihrisku Haanova ul. v Bratislave-Petržalke podľa nezmeneného rozlosovania.

Jaroslav Mihal, predseda ŠTK SHbÚ