Zápisnica ŠTK č. 12

Prítomní: Mihal Jaroslav, Nemček Andrej, Slivka Jakub, Čepec Karol.

1. Na základe Disciplinárneho poriadku SHbÚ, čl. 2, ods. 4 a čl. 6, ods. 3, sú za 4 vyššie tresty (OT, VT, DKZ), potrestaní zastavenou činnosťou na dva zápasy nepodmienečne a finančnou pokutou 4,- Eur

KUBIS Lukáš (MŠK Spišská Belá) od 19. 11. 2022
BUBEŇKO Benjamín (HMHK Vranov nad Topľou) od 19. 11. 2022

Splatnosť finančnej pokuty je do 7 dní od zverejnenia tejto zápisnice a proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.

2. Komisia na základe podnetu rozhodcov dohrávaného stretnutia 11. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami LG Bratislava a HBK PROTEF Považská Bystrica dňa 20. 11. 2022 riešila nasledovné. V tomto zápase nebol k dispozícii Elektronický zápis o stretnutí, čo je porušenie nariadenia Riadiaceho orgánu SHbÚ (ŠTK), ktoré je uvedené v Propozíciách SHbE mužov pre ročník 2022/23. Všetky údaje o stretnutí boli po stretnutí doručené rozhodcami predsedovi ŠTK SHbÚ na papierovom podklade, ktorý to následne prepísal do elektronického systému súťaže. Komisia na základe hore uvedeného trestá domáce družstvo LG Bratislava finančnou pokutou 30 eur nepodmienečne, na základe Sadzobníka trestov SHbÚ, čl. 9, písm. a). Splatnosť zaplatenia finančnej pokuty je 7 dní od doručenia tohto rozhodnutia. Komisia žiada zástupcov družstva LG Bratislava, aby v danej veci urobili opatrenia a zamedzili tak opakovaným porušeniam nariadení Riadiaceho orgánu SHbÚ.

3. Komisia na základe predpokladanej nižšej viditeľnosti v poobedňajších hodinách, schválila zmenu hracích časov 3. turnaja Slovenskej hokejbalovej extraligy U17 skupina Východ, ktorý sa bude konať dňa 27. 11. 2022 na ihrisku v Košiciach. Všetky stretnutia sa budú začínať o polhodinu skôr. Aktuálne rozlosovanie je prílohou tejto zápisnice.

4. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 3. turnaja Slovenskej hokejbalovej extraligy U17 skupina Východ medzi družstvami HOKEJBAL Prešov a HBC Košice z 27. 11. 2022 na 18. 3. 2023 o 10:30 hod. na ihrisku v Košiciach.

Jaroslav Mihal, predseda ŠTK