Zápisnica ŠTK SHbÚ č. 3

Prinášame vám zápisnicu ŠTK po je pravidelnom zasadnutí pred štartom 2. kola extraligy.

Prítomní: Mihal Jaroslav, Čepec Karol, Dano Marcel

1. Komisia na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR vám v prílohe zasiela prijaté opatrenia na organizovanie hromadných podujatí, podľa ktorých je potrebné postupovať pri zápasoch a turnajoch riadených SHbÚ. Za dodržiavanie týchto opatrení zodpovedá organizátor zápasu alebo turnaja.

2. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 2. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami HBK Nitrianski Rytieri Nitra a Leaders Bratislava dňa 3. 10. 2020 z 13:30 hod. na 11:00 hod. v Nitre.

3. Komisia na základe dohody schválila zmenu ihriska a hracieho času stretnutia 2. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ medzi družstvami HBK Medokýš Martin a HBC Košice dňa 3. 10. 2020 z 15:00 na 10:00 hod. vo Vrútkach.

4. Komisia na základe žiadosti družstva HBK Nitrianski Rytieri Nitra, schválila odloženie 1. turnaja Slovenskej hokejbalovej extraligy U14, ktorý sa mal konať dňa 4. 10. 2020 v Nitre. Ihrisko v Nitre sa nachádza v areáli základnej školy, ktorej riaditeľka nedala súhlas na konanie tohto turnaja z dôvodu opatrení, ktoré vydal ÚVZ SR. Náhradný termín bude oznámený v čo najkratšom termíne.

5. Komisia na základe žiadosti družstva HBK Kometa Vrútky schválila odloženie stretnutí tohto družstva na 1. turnaji Slovenskej hokejbalovej extraligy U14, ktoré sa mali konať dňa 4. 10. 2020 vo Vrútkach pre zhoršenú pandemickú situáciu v tomto družstve.

Ostatné zápasy tohto turnaja sa budú hrať na ihrisku v Martine na Novomeského ul. (Sokolovňa). 

Jaroslav Mihal, predseda ŠTK SHbÚ