SHbÚ oficiálne prerušila všetky súťaže

SHbÚ prerušuje všetky súťaže, ktoré riadi a to vo všetkých vekových kategóriách.

Na základe vydaného opatrenia  Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 14.10.2020 pod sp.zn:OLP/8326/20/20 , ktorým sa s účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania  podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb,  SHbÚ prerušuje všetky súťaže, ktoré riadi a to vo všetkých vekových kategóriách. 

Ďalej v tomto období zrušuje aj všetky plánované sústredenia Štátnych športových reprezentácií SR vo všetkých vekových kategóriách.

Vedenie SHbÚ ihneď po odvolaní tohto opatrenia vás bude informovať o termíne pokračovaní všetkých súťaži ako aj o termínoch neodohraných zápasov z tohto obdobia.

Ďakujeme za pochopenie

S pozdravom, Marián Hambálek viceprezident SHbÚ