Voľby do výkonného výboru

Na sekretariát SHBÚ boli doručené nasledujúce nominácie na uvoľnené miesta členov výkonného výboru.

Na pozíciu zástupcu športovcov v súlade so zákonom o športe bolo doručených 0 návrhov.

Na dve uvoľnené miesta členov VV boli doručené štyri návrhy: 

1.  Matúš Gmitter - HBC Knights Bardejov 
2. Daniel Lipár - HBK Popradskí piráti
3. ⁠Jaroslav Šalka - HBK Protef Považská Bystrica
4. ⁠Jakub Slivka - Petržalska hokejbalová liga