Rozhodnutie ŠTK č. 01/2024

Zástupca klubu HBC DT Považská Bystrica zaslal dňa 17.4.2023 žiadosť o udelenie výnimky pre Marca Komadu.

Výnimka má byť udelená z dohody klubov SHbE U20, o tom, že hráč musí odohrať aspoň 40% zápasov základnej časti SHbE U20, ak chce hrať v stretnutiach play off SHbE U20. Hráč Marco Komada bol hospitalizovaný a dňa 13.04.2024 na základe priloženej lekárskej podstúpil chirurgický zákrok ,,odstránenie osteosyntetického materiálu“ v NsP Považská Bystrica a hospitalizáciu s úrazom „zlomenina vonkajšieho členka“. Dátum ukončenia hospitalizácie sa v lekárskej správe uvádza 14.04.2024, po ktorej pokračovala ďalšia liečba v domácom prostredí. Hráč iba teraz začína s tréningovým procesom. Na základe tohto chirurgického zákroku a zranenia, hráč nemohol odohrať povinných 40% zápasov základnej časti a preto zástupca klubu HBC DT Považská Bystrica žiada o udelenie výnimky z tohto uznesenia klubov.

Komisia na základe hore uvedeného výnimku hráčovi Marcovi Komadovi udeľuje.

Odôvodnenie:
Hráč do hospitalizácie odohral v SHbE U20 5 zápasy a komisia usúdila, že v prípade, keby nebol zranený, by potrebný počet 7 zápasov stihol odohrať. Komisia má za to, že výnimky sa udeľujú práve pre tých hráčov, ktorí nemohli odohrať potrebný počet zápasov pre dlhodobé zranenie alebo chorobu doložené príslušnou lekárskou správou a preto žiadosti zástupcu klubu vyhovela. Družstvo HBC DT Považská Bystrica je povinné zaplatiť poplatok za riešenie žiadosti 8 eur.

Jakub Slivka, predseda ŠTK SHbÚ