Zápisnica ŠTK č. 8

Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec.

1. Komisia na základe žiadosti družstva HMHK Vranov nad Topľou schvaľuje zmenu času IX. kola SHbE kategórie Mužov medzi HK IMS-EAST Popradskí Piráti Poprad a HMHK Vranov nad Topľou na 11:00.

2. Komisia na základe žiadosti družstva HBK Adler Trebišov schvaľuje zmenu dátumu zápasu V. kola SHbE kategórie U20 medzi HBK Medokýš Martin a HBK Adler Trebišov na 11.11.2023 o 15:00 na hokejbalovom ihrisku v Martine.

3. Komisia na základe žiadosti družstva ŠK 98 Pruské schvaľuje odloženie zápasu IX. kola SHbE kategórie U20 medzi MŠK Spišská Belá a ŠK 98 Pruské na 10.3.2024 o 9:00 na hokejbalovom ihrisku v Spišskej Belej.

4. Komisia na základe žiadosti družstva HBK Levíčatá Humenné schvaľuje odloženie zápasov III. turnaja SHbE kategórie U18.

5. Komisia v dôsledku výstavby a nedostupnosti domáceho ihriska družstva HMHK Academy bauska. Vranov nad Topľou odkladá zápas IX. kola kategórie U20 medzi HMHK Academy bauska. Vranov nad Topľou a HBK Adler Trebišov na 2.3.2024 o 10:00 na hokejbalovom ihrisku vo Vranove nad Topľou. Komisia presúva dohrávku IV. kola SHbE kategórie U20 medzi HBK Adler Trebišov a HMHK Academy bauska. Vranov nad Topľou, ktorý sa mal pôvodne odohrať 2.3.2024. Zápas sa odohrá na hokejbalovom ihrisku v Trebišove 12.11.2023 o 12:00. Komisia ako riadiaci orgán rozhodla o výmene zápasov medzi HBK Adler Trebišov a HMHK Academy bauska. Vranov nad Topľou, pretože dočasné domáce ihrisko HMHK Academy bauska. Vranov nad Topľou bolo mimo maximálnej možnej vzdialenosti, ktorú stanovuje súťažný poriadok ShbÚ.

Jakub Slivka, predseda ŠTK SHbÚ