Zápisnica zo zasadnutia ŠTK SHBU č.2

Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec.

1. Komisia na základe žiadosti HBK Nitrianski Rytieri so zmenou hracieho času zápasu 3. kola medzi HBK Hokejmarket Skalica a HBK Nitrianski Rytieri dňa 23.9.2023 z 13:00 na 10:00

2. Komisia na základe žiadosti HBC DT Považská Bystrica súhlasí s presunutím zápasu 3. kola SHbE kategórie U20 medzi HBC DT Považská Bystrica a HMHK Academy bauska. Vranov nad Topľou na 24.2.2024.

3. Komisia na základe žiadosti HBC DT Považská Bystrica súhlasí s presunutím zápasu 12. kola SHbE kategórie U20 medzi HBC DT Považská Bystrica a HMHK Academy bauska. Vranov nad Topľou na 25.2.2024.

4. Komisia na základe žiadosti HBK PROTEF Považska Bystrica súhlasí s presunutím zápasu 3. kola SHbE mužov medzi HBK PROTEF Považská Bystrica a HMHK Vranov nad Topľou na 24.2.2024.

5. Komisia upozorňuje zástupcou družstiev vo všetkých kategóriach, že matrika SHbÚ bude prijímať a spracovávať žiadosti ohľadom registrácie, prestupu či hosťovania pred najbližším kolom, ktoré boli doručené na mailovú adresu hokejbal@hokejbal.sk najneskôr do štvrtka 23:59. Žiadosti doručené po tomto termíne budú spracované v pondelok nasledujúci tyždeň. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť od pondelka 25.9.2023.

Jakub Slivka, predseda ŠTK ShbÚ