Únia bude mať nové logo, o rekonštrukciu dizajnov sa postarajú študenti VŠVU

Už čoskoro dostane Slovenská hokejbalová únia novú dizajnovú identitu.

Už pred niekoľkými týždňami začali prebiehať rokovania medzi SHbÚ a Vysokou školou výtvarných umení, ktorú zastupuje prof. Stanislav Stankoci, akademický maliar a prorektor pre investičnú činnosť a Vice-Rector for Investment Activities, vedúci Ateliéru Identita. Veci išli dobrým smerom a teraz môžeme oznámiť skvelú novinku. "Uzavreli sme zmluvu medzi VŠVU a SHbÚ. Dohodli sme, že škola zorganizuje pre úniu autorskú súťaž pre študentov, ktorí navrhnú logá pre SHbÚ. Od toho sa bude odvíjať celý dizajnový manuál," uviedol generálny sekretár únie Miroslav Dragun. "Logo ktoré máme, nespĺňa atribúty moderného loga, ktoré by malo byť komunikačným nástrojom či už pre zahraničných partnerov, alebo na marketingové účely," dodal Dragun.

Tento projekt by mal osviežiť celú úniu a vytvoriť spôsob, ako lepšie komunikovať s členmi SHbÚ a jej partnermi. "V priebehu jesene budú študenti pracovať na zadaní, kde navrhnú nové logo a potom Výkonný výbor vyhodnotí prvé tri miesta. Následne sa rozhodneme, ktorým smerom sa rozbehneme. Je to prvý krok k novej vizuálnej podobe a celému reštartu únie," vysvetlil Dragun. 

Tento proces by mal neskôr viesť aj k príprave nového dizajnu putovného pohára pre víťaza extraligy a ďalšej identity.