ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 2 ŠTK SHbÚ

Prinášame vám zápisnicu Športovo technickej komisie SHbÚ číslo 2.

Prítomní: Mihal Jaroslav, Čepec Karol, Dano Marcel

1. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 2. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy muži medzi družstvami HBK Kometa Vrútky a LG Bratislava z 11. 9. 2021na 14. 11. 2021 o 13:00 hod. na  ihrisku vo Vrútkach.

2. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 2. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U20 medzi družstvami ŠK Bukovinka Zvolen a ŠK 98 Pruské z 11. 9. 2021 na 23. 10. 2021 o 11:00 hod. na ihrisku vo Zvolene.

3. Komisia na základe vyťaženosti ihrísk vymenila miesta a termíny turnajov v obidvoch Skupinách nasledovne:

V skupine Západ: 2. turnaj zo dňa 17. 10. 2021 v Pruskom preložila na 13. 03. 2022
4. turnaj zo dňa 13. 03. 2022 v Zohore preložila na 17. 10. 2021.
V skupine Východ: 2. turnaj zo dňa 17. 10. 2021 v Martine preložila na 13. 03. 2022
4. turnaj zo dňa 13. 03. 2022 vo Vrútkach preložila na 17. 10. 2021

4. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 11.kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U20 medzi družstvami HBK Medokýš Martin a HMHK bauska. Vranov nad Topľou zo 6. 11. 2021 na 15. 9. 2021 o 10:00 hod. na ihrisku v Martine.

6. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 2. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U20 medzi družstvami HBC Košice a MŠK Spišská Belá dňa 11. 9. 2021 z 15:00 na 10:30 hod. na ihrisku v Košiciach.

7. Komisia na základe oznámenia klubu MHbK Lords Ball Svit o odhlásení svojho družstva zo Slovenskej hokejbalovej extraligy U17 vydáva nové rozlosovanie tejto súťaže v skupine Východ. V skupine Západ sa rozlosovanie nemenilo.