Topoľčany opäť lietajjú v problémoch

DK SHbÚ rozhodla na neverejnom zasadnutí dňa 15. 3. 2017 o podnete na začatie disciplinárneho konania proti celku ŠK Rebels 91 Topoľčany.


U S N E S E N É

DK SHBU rozhodla v neverejnom zasadnutí 15. 3. 2017 o podnete Začatie disciplinárneho Riadenie proti celku ŠK Rebels 91 Topol'Cany, t a k t o:


PODĽA CL. 5, ods. 2, písm. a) súboru predpisov Z A H a J U J E Disciplinárne Riadenie.


O d ov v o d n ň n ý


Na základe podnetu STK SHbU zo 23. 12. 2016 začala DK ShbU Disciplinárne Riadenie proti Vyššie uvedenému klubu pre podozrenie z priestupku PODĽA disciplinárneho Radu časti ods B. 6 A ods. 9 PI. a.

DK SHbU vydala rozhodnutie DŇA 18.1.2017 Vedene pod značkou 14022017, KDE was klub potrestaný odpočítaním bodov. Pri čom bola zachovaná nepovinná úhrady finančnej pokuty nariadenej STK SHbU. Klub robiť dnešného DŇA sumu neuhradil. Ani nijako nekomunikuje.
DK SHbU Naposledy klub vyzýva na rokovania riešenie situácií, pretože JE klub ohrozený trestom značne prísnym.

DK SHBU Má Teda z Vyššie uvedených dôvodov za úplne opodstatnené oprávnené začať Disciplinárne Riadenie proti Vyššie uvedenému celku.