Konkurz na reprezentačných trénerov mládeže

Prinášame vám podmienky na podanie žiadosti do konkurzu na trénera ŠŠR SR U14, U16, U18 a U20 na obdobie od 1. októbra 2019 do 30. júna 2023.


A: Podmienky pre uchádzanie o post mládežníckeho trénera (prosím o dôkladné odpovede na nasledujúce body):

1. Žiadateľ musí byť držiteľom trénerskej licencie hokejbalu B – to znamená, že úspešne absolvoval trénerský kurz II. kvalifikačného stupňa príp. I. kvalifikačného stupňa (licencia C), ale v tom prípade je zároveň aktívnym uchádzačom o kurz II. stupňa, čiže je prihlásený na kurz II. stupňa v sezóne 2019/2020.

2. Žiadateľ pripraví ročný tréningový a zápasový plán (sústredenia, prípravné zápasy a turnaje v sezóne 2019/2020) reprezentačného družstva vrátane stručného plánuna nasledujúce dvojročné obdobie.

3. Žiadateľ by mal mať skúsenosti ako tréner s vedením reprezentačných a extraligových tímov juniorov (U19, U16). Pri výbere kandidátov sa bude prihliadať na skúsenosti s vedením reprezentácie v pozícii hlavného trénera alebo asistenta. Je potrebné uviesť koľko ročnú má trénerskú prax (reprezentačnú i klubovú) a pri akom družstve. Vítaná je reprezentačná skúsenosť ako hráč (uviesť v ktorom období bol súčasťou štátnej reprezentácie).

4. Žiadateľ musí mať ukončenú strednú školu s maturitou (je potrebné uviesť najvyššie dosiahnuté vzdelanie - aké, kde, kedy).

5. Žiadateľ musí poslať aj informácie o súčasnom pracovnom zaradení s vyhliadkou na najbližšie tri roky.

6. Žiadateľ musí byť bezúhonný.

B: Reprezentačný tréner musí spĺňať viacero predpokladov, aby mohol vykonávať svoju funkciu na požadovanej úrovni, prosíme o krátke odpovede k nasledujúcim bodom:

7. Reprezentačný tréner má mať znalosť minimálne jedného svetového jazyka na komunikačnej úrovni.

8. Reprezentačný tréner si musí vytvoriť dostatok času na celoročné sledovanie zápasov Slovenskej hokejbalovej extraligy, regionálnych líg, turnajov z dôvodu výberu potenciálnych kandidátov reprezentácie do širšieho výberu. (pravidelné záznamy a priebežné informovanie TMK o potencionálnych reprezentantoch).

9. Reprezentačný tréner musí mať znalosť práce s PC (word, excel, powerpoint)  z dôvodu nevyhnutnej komunikácie s jednotlivými členmi realizačného tímu a hráčmi počas celej sezóny.

10. Reprezentačný tréner si musí vytvoriť dostatok času na absolvovanie naplánovaného počtu sústredení a prípravných zápasov v rámci prípravy na MSJ.

11. Reprezentačný tréner by mal zorganizovať a vyhodnotiť všeobecné i špeciálne testy hráčov širšieho reprezentačného kádra v sezóne pred MSJ.

12. Reprezentačný tréner by si mal vedieť vytvoriť priestor na absolvovanie ďalších trénerských kurzov, školení, seminárov i konferencií príp. na ďalšie svoje samovzdelávanie.

13. Reprezentačný tréner má mať trénerské schopnosti ako schopnosť vedenia tímu, osobnostné predpoklady, komunikačné schopnosti, schopnosť analyzovania hry súpera, motivačné schopnosti, schopnosť udržania disciplíny v družstve.

14. Reprezentačný tréner má pravidelne komunikovať s mládežníckymi trénermi v extraligových kluboch juniorov a seniorov.

Uchádzači! Vyplnené body 1. až 6. a krátke poznámky k bodom 7. až 14. posielajte do 15.9.2019 na emailovú adresu lubomirliska@yahoo.com

Všetkým uchádzačom, ktorí splnili podmienky, bude zaslaná odpoveď do 20.9.2019!

Mgr. Ľubomír Líška, predseda trénersko - metodickej komisie SHbÚ