Tretie a prípadné štvrté finále sa odohrá vo Vrútkach a bez divákov

Športovo technická komisia nariaďuje odohrať tretie (prípadné štvrté) finálové stretnutie kategórie ShbE Mužov medzi HBK PROTEF Považská Bystrica a LG Zľavomat Bratislava na hokejbalovom ihrisku vo Vrútkach v sobotu dňa 25.5.2024 o 14:00 (prípadné 4. stretnutia v nedeľu o 26.5. o 14:00).

Stretnutie sa odohrá bez účasti fanúšikov. Vstup do areálu budú mať povolený iba zástupcovia médií a činovníci SHbÚ, hráči a realizačné tímy. Družstvo HBK PROTEF Považská Bystrica je povinné zabezpečiť časomieru, usporiadateľskú a zdravotnú službu. Odôvodnenie: ŠTK SHbÚ rozhodla o mieste konania stretnutia, pretože DK SHbÚ uzatvorila družstvu HBK PROTEF Považská Bystrica domáce ihrisko a družstvo v požadovanej lehote nenahlásilo riadiacemu orgánu súťaže náhradné miesto konania.

Jakub Slivka, predseda ŠTK SHbÚ