Zápisnica zo zasadnutia ŠTK SHBU č.23

Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec

1. Komisia konštatuje, že za uplynulý týždeň sa družstvá neobrátili na komisiu so žiadnymi požiadavkami a podnetmi.