Rozhodnutie Matriky SHbÚ v kauze Cerjan

Rozhodnutie Matriky SHbÚ o prestupe hráča Radovana Cerjana.

Zástupca klubu HBC Košice zaslal dňa 11.2.2024 zástupcovi klubu HBK Kometa Vrútky žiadosť o prestup hráča Radovana Cerjana z družstva HBK Kometa Vrútky do družstva HBC Košice. Hráč aj klub do ktorého hráč chce prestúpiť s prestupom súhlasili. Zástupca klubu HBK Kometa Vrútky do dnešného dňa 27.2.2024 nezaslal zástupcovi klubu HBC Košice ani Matrike SHbÚ žiadne stanovisko. Keďže od termínu žiadosti o prestup hráča Radovana Cerjana prešlo viac ako 14 dní, zástupca družstva HBC Košice požiadal o schválenie prestupu na základe článku 2, odst. 2,

Prestupového poriadku SHbÚ, citujem:
„Hráč požiada materský klub, aby sa vyjadril k jeho žiadosti, osobne alebo emailom. Materský klub je povinný najneskôr do 14 dní vrátiť hráčovi žiadosť späť s písomným vyjadrením. Ak klub nedodrží predpísanú lehotu (14 dní), bude žiadosť posudzovaná ako keď klub so žiadosťou súhlasí a môže byť Matrikou SHbÚ schválená.“

Matrika SHBÚ na základe hore uvedených skutočností rozhodla, že prestup hráča Radovana Cerjana z klubu HBK Kometa Vrútky do HBC Košice schváli ak:

1. Družstvo HBC Košice predloží doklad o zaplatení poplatku za prestup hráča vo výške 20 eur na účet Slovenskej hokejbalovej únie podľa článku 2, odst. 4, Prestupového poriadku SHbÚ.

s pozdravom Jaroslav Mihal, matrika SHbÚ.