DK rozhodovala o dvoch podnetoch

Uznesenie Disciplinárnej komisie SHbÚ v prípadoch Martinusík a Gemmel.

Disciplinárna komisia Slovenskej hokejbalovej únie (DK SHbÚ) na svojom zasadnutí dňa 06. 03. 2023 vo veci žiadosti hráča klubu HBK Hokejmarket Skalica Martinusík Jaroslav rozhodla, že žiadosti hráča disciplinárna komisia nevyhovuje.

Odôvodnenie:

DK má za to, že trest, ktorý bol hráčovi udelený je adekvátny a hráč si ho má odstáť v celej dĺžke. DK pri rozhodovaní prihliadala na všetky kladné aj záporné aspekty a argumenty samotného hráča. Minulé úspechy a kladné skutky však nemôžu byť automatickým nástrojom na vyhovenie žiadosti. Podobné skratové konanie hráča nebolo v jeho kariére prvé. Vykonaným skutkom hráč pripravil o možnosť reprezentovať na Majstrovstvách sveta v hokejbale 2022 napadnutého hráča, pričom hráč vo svojej žiadosti argumentuje len svojou neúčasťou na týchto Majstrovstvách sveta. Aj keď DK uznáva, že svoj čin oľutoval.

Disciplinárna komisia Slovenskej hokejbalovej únie (DK SHbÚ) na svojom zasadnutní dňa 06. 03. 2023 vo veci žiadosti hráča klubu HBK Nitriansky Rytieri Gemmel Daniel rozhodla, že žiadosti hráča disciplinárna komisia vyhovuje a od 1. 4. 2023 mení trest z nepodmienečného na podmienečný so skúšobnou dobou v lehote 6 mesiacov. V prípade, ak sa v tomto období dopustí hráč ďalšieho disciplinárneho trestu, bude potrestaný v zmysle disciplinárneho poriadku a lehota trestu mu bude predĺžená o skúšobnú dobu.

Odôvodnenie:

DK má za to, že trest, ktorý bol hráčovi udelený je adekvátny, zároveň chce dať DK hráčovi príležitosť ukázať svoje kvality a dodržať sľub zo žiadosti o prekvalifikovanie trestu. DK zvolila takýto termín preto, že značnú časť trestu si potrestaný hráč odstál počas zimnej prestávky.