Plánované vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie tréner I. kvalifikačného stupňa

Dávame do pozornosti všetkým uchádzačom o trénerskú licenciu v hokejbale.

Plánované vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie tréner I. kvalifikačného stupňa sa uskutočnia prezenčne v termíne:

  • I. stupeň - v termíne: 24.-26. marec 2023 (všeobecná časť) a v priebehu mája a júna (špeciálna časť)
  • II. stupeň - v predbežnom termíne: jeseň 2023 - jar 2024 (všeobecná i špeciálna časť)

 

V prípade, že máte záujem o spomínaný program (I.stupňa), kontaktujte predsedu trénersko-metodickej komisie Mgr. Ľubomíra Líšku emailom (lubomirliska@yahoo.com) najneskôr do 23.2.2023!

Ľubomír Líška
predseda TMK SHBU
+421 908 660 877