Pozvánka a program konferencie SHbÚ

Pozvánka a program na konferenciu SHbÚ, ktorá sa uskutoční 18. februára 2023 v dome oborov v Žiline.

Pozvánka a program konferencie SHbÚ - TU

Interný predpis konferencie - TU

Podmienky voľby - TU

Rokovací poriadok konferencie - TU