Zloženie VV a funkčné obdobie SHbÚ

Výkonný výbor SHbÚ

Miroslav Dragun – Prezident SHbÚ
dragun@hokejbal.sk

Marián Hambálek – Viceprezident SHbÚ

Marek Kralovič – Predseda Rozhodcovskej komisie SHbÚ
+421 915 435 843
kralovic@hokejbal.sk

Ondrej Buday – Predseda Komisie mládeže SHbÚ
+421 907 747 824
buday@hokejbal.sk

Ľubomír Liška – Predseda Trénersko metodickej komisie SHbÚ
+421 908 660 877
liska@hokejbal.sk

Michal Runák
+421 905 478 297
runak@sportportal.sk

Matúš Gmitter
Daniel Lipár
Jaroslav Šalka