ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 7 ŠTK SHbÚ

Prinášame vám zápisnicu ŠTK č. 7.

Prítomní: Mihal Jaroslav, Čepec Karol, Dano Marcel

1. Komisia na základe dohody schválila odloženie stretnutia 8. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy muži medzi družstvami HBK Hokejmarket Skalica a HBK Lion Svidník, ktorý sa mal konať dňa 16. 10. 2021 na ihrisku v Skalici. Zástupcovia obidvoch družstiev sú povinní nahlásiť termín odloženého stretnutia ŠTK SHbÚ najneskôr do 20. 10. 2021.

2. Komisia na základe dohody schválila odloženie stretnutia 9. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy muži medzi družstvami Leaders Ružinov a HBK Lion Svidník, ktorý sa mal konať dňa 17. 10. 2021 na ihrisku v Ružinove. Zástupcovia obidvoch družstiev sú povinní nahlásiť termín odloženého stretnutia ŠTK SHbÚ najneskôr do 20. 10. 2021.
3. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 15.kola Slovenskej hokejbalovej extraligy muži medzi družstvami HK IMS-East Popradskí Piráti a HBK Lion Svidník zo 4. 12. 2021 na 24. 10. 2021 o 11:00 hod. na ihrisku v Poprade.

4. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 8. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy muži medzi družstvami HBK Nitrianski Rytieri a MŠK Spišská Belá dňa 16. 10. 2021 z 10:30 hod. na 16:00 hod. na ihrisku v Nitre.

5. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 8. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U20 medzi družstvami ŠK Bukovinka Zvolen a HBC Košice zo 16. 10. 2021 na 17. 11. 2021 o 11:00 hod. na ihrisku vo Zvolene.

6. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 9. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U20 medzi družstvami ŠK 98 Pruské a HBK Medokýš Martin zo 17. 10. 2021 na 17. 11. 2021 o 10:00 hod. na ihrisku v Pruskom.

7. Komisia na základe žiadosti HK IMS-East Popradskí Piráti schválila zmenu hracích časov všetkých domácich zápasov družstiev v SHbE mužov a U20 do konca ročníka 2021/22 nasledovne:
SHbE muži: pôvodný hrací čas 15:00, nový hrací čas 13:00 hod.
SHbE U20: pôvodný hrací čas 13:00, nový hrací čas 11:00 hod.

Jaroslav Mihal, predseda ŠTK SHbÚ