ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 4 ŠTK SHbÚ

Prinášame vám zápisnicu ŠTK číslo 4.

Prítomní: Mihal Jaroslav, Čepec Karol, Dano Marcel

1. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 4. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy muži medzi družstvami HBK Lion Svidník a HK IMS-East Popradskí Piráti dňa 25. 9. 2021 zo 14:00 hod. na 12:00 hod. na ihrisku v Svidníku.

2. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 4. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U20 medzi družstvami ŠK Bukovinka Zvolen a HMHK bauska. Vranov nad Topľou dňa 25. 9. 2021 z 10:00 hod. na 15:00 hod. na ihrisku vo Zvolene.

3. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 1. turnaja Slovenskej hokejbalovej extraligy U23 medzi družstvami HBK Medokýš Martin a HBK Adler Trebišov dňa 26. 9. 2021 z 15:00 hod. na 10:30 hod. na ihrisku v Martine.

4. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 3. turnaja Slovenskej hokejbalovej extraligy U23 medzi družstvami HBK Medokýš Martin a HBK Adler Trebišov z 20. 3. 2022 na 26. 9. 2021 o 13:30 hod. na ihrisku v Martine.

5. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 1. turnaja Slovenskej hokejbalovej extraligy U23 medzi družstvami HBK Adler Trebišov a HMHK bauska. Vranov nad Topľou z 26. 9. 2021 na 3. 10. 2021 o 15:00 hod. na ihrisku vo Vranove nad Topľou.

6. Komisia na základe dohody schválila termín dohrávky stretnutia 1. turnaja Slovenskej hokejbalovej extraligy U14 medzi družstvami L2 Hockey Gajary Flames a HBK Roconaba Zohor, ktoré sa malo hrať dňa 19. 9. 2021 na 5. 12. 2021 o 10:00 hod. na ihrisku v Zohore.