ŠTK kontumovala zápas Nitra - Jokerit

Prinášame vám znenie zápisnice č. 12 ŠTK SHbÚ.

Prítomní: Mihal Jaroslav, Slezák Branislav, Čepec Karol

1. V stretnutí 13. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami HBK Nitrianski Rytieri Nitra a Jokerit Petržalka pred zápasom nastal rozpor medzi domácim a hosťujúcim družstvom, ktorý sa týkal spôsobilosti ihriska. Domáci tím tvrdil, že ihrisko je spôsobilé, hosťujúci namietal, že naopak, je nespôsobilé. Uznanie ihriska za spôsobilé resp. nespôsobilé je ale výlučne v kompetencii rozhodcov stretnutia, a tí ihrisko v danom čase uznali za SPÔSOBILÉ. Na základe toho sa zápas začal, ale v čase 00:55 min. družstvo hostí odišlo z ihriska. Rozhodcovia stretnutia vyzvali hosťujúce družstvo, aby pokračovalo v zápase a dali im v súlade s Pravidlami hokejbalu čakaciu dobu 2 min. na návrat na ihrisko. Keďže družstvo Jokerit Petržalka aj po čakacej dobe odmietlo pokračovať v hre, rozhodcovia stretnutia, v súlade s pravidlom 563 Pravidiel hokejbalu 2016, prehlásili stretnutie za skončené v prospech družstva, ktoré sa neprevinilo a oznámili túto skutočnosť riadiacemu orgánu. Všetko je uvedené v Zápise o stretnutí. Komisia na základe hore uvedeného trestá družstvo Jokerit Petržalka kontumačným výsledkom 0:5 v jeho neprospech, podľa Súťažného poriadku SHbÚ, časť IV., čl. 1, ods. 3 a 4 a finančnou pokutou 60,- Eur, podľa Sadzobníka trestov SHbÚ, Časť Kolektívy, ods. 4 b. Družstvo Jokerit Petržalka sa proti tomuto rozhodnutiu môže odvolať v zmysle platných Poriadkov SHbÚ.

2. Komisia na základe žiadosti schválila zmenu ihriska stretnutia 14. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami Jokerit Petržalka a Leaders Ružinov dňa 23. 11. 2019 o 10:30 hod. na ihrisku Bowlingového národného centra, Turbínová 1, Bratislava

3. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 15. kola hokejbalovej extraligy U19+ medzi družstvami ŠK Bukovinka Zvolen a HMHK Bauska Vranov n/Topľou dňa 30. 11. 2019 z 13:00 hod. na 14:00 hod. vo Zvolene.

4. Komisia na základe dohody schválila zmenu ihriska a hracieho času stretnutia 15. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ medzi družstvami HBK Medokýš Martin a ŠK 98 Pruské dňa 30. 11. 2019 z 15:30 hod. na 16:00 hod. v Športovej hale Podháj v Martine.