Zápisnica zo zasadnutia č.15 ŠTK SHbÚ

Zápisnica zo zasadnutia č.15 ŠTK SHbÚ.


ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 15  ŠTK SHbÚ konaného dňa 15. 2. 2019
Prítomní:  Mihal Jaroslav, Slezák Branislav, Čepec Karol

1. Na základe Disciplinárneho poriadku SHbÚ, čl. 2, ods. 4 a čl. 6, ods. 3, je za 4 vyššie   tresty (OT, VT, DKZ), potrestaný zastavenou činnosťou na dva zápasy nepodmienečne a finančnou pokutou 4,- Eur   

ĎURAČKA Dominik  (HBK Žochári Topoľčany) od 27. 1. 2019   

Splatnosť finančnej pokuty je do 7 dní od zverejnenia tejto zápisnice a proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.

2. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia dohrávky 4. kola  Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami LG Slovmatic Bratislava a HBK PROTEF Považská Bystrica dňa 23. 2. 2019 zo 14:00 na 10:00 hod. v Bratislave-Petržalke na Haanovej ul.

3. Komisia na základe dohody klubov schválila zmeny v rozlosovaní Slovenskej hokejbalovej extraligy U10. Aktuálne rozlosovanie SHbE U10 už bolo zaslané.

4. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času a ihriska stretnutia 4. turnaja Slovenskej hokejbalovej extraligy U16 medzi družstvami HBK Kometa Vrútky a HBK Medokýš Martin dňa 17. 2. 2019 z 10:00 hod. na 9:00 hod. v Športovej hale Martin Podháj.