Zápisnica ŠTK č.18

Prinášame vám znenie zápisnice Športovo-technickej komisie SHbÚ.


1. V 17. kole  Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov sa družstvo ŠKB Martin nedostavilo na stretnutie s družstvom HBK Hokejmarket Skalica, ktoré sa malo hrať dňa 3. 3. 2019  o 11:00 hod. v Skalici. Zástupca družstva ŠKB Martin p. Richard Pobeha, deň pred stretnutím 2. 3. 2019 v čase 21:55 hod. túto skutočnosť oznámil predsedovi ŠTK formou SMS. Keďže predseda ŠTK si     túto správu prečítal až ráno 3. 3. v čase 8:20 hod. a rozhodcovia stretnutia už v tom čase boli na ceste do Skalice, rozhodcom vznikli náklady na cestovné, ktoré v plnej miere je povinné uhradiť družstvo ŠKB Martin. Presná suma bude oznámená po doručení cestovného príkazu rozhodcami stretnutia. Komisia na základe hore uvedeného trestá družstvo ŠKB Martin kontumačným výsledkom 0:5 v jeho neprospech a finančnou pokutou 340,- Eur.  Splatnosť zaplatenia finančnej pokuty je do 7 dní od doručenia. Splatnosť zaplatenia náhrad škôd rozhodcom je do 7 dní od doručenia cestovného príkazu. Proti tomuto rozhodnutiu sa družstvo ŠKB Martin môže odvolať do 7 dní od doručenia.

2. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času dohrávky stretnutia 12. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami HBK Nitrianski Rytieri Nitra a HBK Kometa Vrútky dňa 10. 3. 2019 z 13:00 na 11:00 hod. v Nitre.

3. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 19. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami HBK Nitrianski Rytieri Nitra a LG Slovmatic Bratislava dňa 16. 3. 2019 z 13:00 na 11:00 hod. v Nitre.

4. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 18. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ medzi družstvami HBC Košice a ŠK Bukovinka Zvolen dňa 9. 3. 2019 z 11:00 na 11:30 hod. v Prešove.

5. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 18.kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ medzi družstvami MŠK Spišská Belá a HBK Medokýš Martin z 9. 3. 2019 na 29. 3. 2019 o 15:00 hod. v Spišskej Belej.