Zápisnica zo zasadnutia č. 22 ŠTK SHbÚ

Zápisnica zo zasadnutia č. 22 ŠTK SHbÚ.


ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 22  ŠTK SHbÚ konaného dňa 28. marca 2019

1. V stretnutí 21. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ sa družstvo HBK Medokýš Martin nedostavilo na stretnutie s družstvom HBK Adler Trebišov, ktoré sa malo hrať dňa 23. 3. 2019 o 12:00 hod. v Trebišove. Zástupca družstva HBK Medokýš Martin p. Šavol Peter deň pred stretnutím túto skutočnosť oznámil predsedovi ŠTK. Komisia na základe hore uvedených skutočností trestá družstvo HBK Medokýš Martin kontumačným výsledkom 0:5 v jeho neprospech podľa Súťažného poriadku SHbÚ, Časť IV, čl. 1., odst. 3, 4 a finančnou pokutou 340,- Eur podľa Propozícií SHbE U19+ na ročník 2018/19. Splatnosť zaplatenia finančnej pokuty je do 7 dní od doručenia tejto zápisnice. Proti tomuto rozhodnutiu sa družstvo HBK Medokýš Martin môže odvolať do 7 dní od doručenia tejto zápisnice.

2. Na základe Disciplinárneho poriadku SHbÚ, čl. 2, ods. 4 a čl. 6, ods. 3, je za 4 vyššie tresty (OT, VT, DKZ), potrestaný zastavenou činnosťou na dva zápasy nepodmienečne a finančnou pokutou 8,- Eur   

VAVRO Lukáš (LG Slovmatic Bratislava)  od 23. 3. 2019   

Splatnosť finančnej pokuty je do 7 dní od zverejnenia tejto zápisnice a proti tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.

3. Komisia na základe žiadosti, schválila družstvu ŠKB Martin zmenu hracích časov prvého a druhého zápasu 1. kola (štvrťfinále) Play off Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov v dňoch 6. a 7. 4. 2019 z 11:00 na 10:00 hod. v Športovej hale Podháj v Martine. Žiadosť je odôvodnená tým, že v Športovej hale Podháj je v tých termínoch nahustený športový program.

4. Komisia na základe dohody schválila zmeny v rozlosovaní 5. turnajov Slovenskej hokejbalovej extraligy U12.