Členský poplatok SHbÚ

Členský poplatok SHbÚ

SHbÚ členské poplatky sa stanovujú rohodnutím Výkonného výboru.

Pre rok 2017 je výška členského príspevku do SHbÚ = 200,– eur pre každú právnickú osobu splatnú do 31.12.2017.

Pre individuálnych členov sa stanovuje poplatok pri ich prijatí na základe posúdenia žiadosti.