Komisia pre riešenie sporov SHbÚ

Komisia pre riešenie sporov SHbÚ

V zmysle stanov Výkonný výbor ustanovuje komisie pre konkrétne prípady sporov.