Príslušenstvo SHbÚ k medzinároným športovým organizáciám

Príslušenstvo SHbÚ k medzinároným športovým organizáciám

SHbÚ je zakladajúcim členom :

isbhf logoISBHF
Zatopkova 100/2
PO-BOX: 40
160 17, Prague 6
Czech Republic

Tel./fax: +420 266 313 766
E-mail: info@isbhf.com

http://isbhf.com/