ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 4 ŠTK SHbÚ

Zápisnica zo zasadnutia č.4 ŠTK SHbÚ konaného dňa 8. 10. 2020.

Prítomní: Mihal Jaroslav, Čepec Karol, Dano Marcel

1. Komisia na základe pandemickej situácie schválila odloženie stretnutia 3. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami HBK Nitrianski Rytieri Nitra a HBK PROTEF Považská Bystrica, ktorý sa mal hrať dňa 10. 10. 2020 na ihrisku v Nitre.
Družstvá sú povinné nahlásiť nový termín zápasu na ŠTK SHbÚ.

2. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 5. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami HMHK Vranov nad Topľou a HBK Nitrianski Rytieri Nitra dňa 24. 10. 2020 z 13:00 hod. na 15:00 hod. vo Vranove nad Topľou.

3. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 6. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami HBC Košice a HBK Nitrianski Rytieri Nitra dňa 25. 10. 2020 z 11:00 hod. na 10:00 hod. v Košiciach.

4. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 14.kola Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami HBC Košice a Leaders Bratislava z 27. 2. 2021 na 18. 10. 2020 o 11:00 hod. v Košiciach.

5. Komisia na základe pandemickej situácie schválila odloženie stretnutia 3. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ medzi družstvami HBK Nitrianski Rytieri Nitra a HBC DT Považská Bystrica, ktorý sa mal hrať dňa 10. 10. 2020 na ihrisku v Nitre. Družstvá sú povinné nahlásiť nový termín zápasu na ŠTK SHbÚ.

6. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 3. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ medzi družstvami ŠK Bukovinka Zvolen a HBK Medokýš Martin z 10. 10. 2020 na 7. 11. 2020 o 10:00 hod. vo Zvolene.

7. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 5. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ medzi družstvami HMHK bauska. Vranov nad Topľou a HBK Nitrianski Rytieri Nitra dňa 24. 10. 2020 z 10:00 hod. na 12:00 hod. vo Vranove nad Topľou.

8. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 6. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami HBC Košice a HBK Nitrianski Rytieri Nitra dňa 25. 10. 2020 z 13:00 hod. na 12:00 hod. v Košiciach.

9. Komisia na základe dohody schválila termín, miesto a rozlosovanie odloženého 1. turnaja Slovenskej hokejbalovej extraligy U14, ktorý sa bude konať dňa 11. 10. 2020 na ihrisku v Bratislave-Devínskej Novej Vsi.

10. Komisia na základe dohody a pandemickej situácie schválila zmenu miesta, hracích časov a rozlosovania 1. turnaja Slovenskej hokejbalovej extraligy U16+ skupina Západ, ktorý sa bude konať dňa 11. 10. 2020 na ihriskách v Martine a vo Vrútkach.

11. Komisia na základe dohody a pandemickej situácie schválila zmenu hracích časov a rozlosovania 1. turnaja Slovenskej hokejbalovej extraligy U16+ skupina Východ, ktorý sa bude konať dňa 11. 10. 2020 na ihrisku v Spišskej Belej.

Jaroslav Mihal, predseda ŠTK SHbÚ