ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 8 ŠTK SHbÚ

Prinášame vám Zápisnicu ŠTK číslo 8.

Prítomní: Mihal Jaroslav, Slezák Branislav, Čepec Karol

1. Komisia na základe dohody schválila preloženie dohrávky stretnutia 2. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ medzi družstvami HBK Adler Trebišov a ŠK Bukovinka Zvolen z 9. 11. 2019 na 26. 10. 2019 o 11:00 hod. v Trebišove.

2. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 10.kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ medzi družstvami HBK Adler Trebišov a HBK Medokýš Martin z 26. 10. 2019 na 9. 11. 2019 o 14:00 hod. v Trebišove.

3. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 12. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ medzi družstvami HBC Košice a HBK Medokýš Martin dňa 9. 11. 2019 z 11:00 na 10:00 hod. v Košiciach.

4. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 10. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ medzi družstvami HMHK Bauska Vranov n/T a HBC DT Považská Bystrica dňa 26. 10. 2019 z 9:30 na 16:00 hod. vo Vranove nad Topľou.

S pozdravom Jaroslav Mihal, predseda ŠTK SHbÚ