Mesačné vyúčtovanie

Názov súboru Veľkosť

2017

2017-web-vyuctovanie-april-az-oktober.xls

1.01 MB

2017-web-vyuctovanie-maj.xls

958.50 KB

2017-PriebezneCerpanieVyuctovanie-V3-1-april-az-november.xls

1.45 MB

2017-web-vyuctovanie-april-jun.xls

945.00 KB

2017-web-vyuctovanie-apríl-august.xls

945.00 KB

F-2017-PriebezneCerpanieVyuctovanie-v4-final rok 2017.xls

1.50 MB

2017-web-vyuctovanie-april-az-september.xls

987.00 KB

2017-web-vyuctovanie-apríl-jul.xls

966.50 KB

WEB-2017-PriebezneCerpanieVyuctovanie-V2-april.xls

877.50 KB

2019

Vyuctovanie dotacie MSVVaS za 2019 12.pdf

242.31 KB

Vyuctovanie dotacie MSVVaS za 2019 sumar.pdf

62.80 KB

Vyuctovanie dotacie MSVVaS za 2019 06.pdf

192.50 KB

Vyuctovanie dotacie MSVVaS za 2019 08.pdf

226.63 KB

Vyuctovanie dotacie MSVVaS za 2019 10.pdf

241.03 KB

Vyuctovanie dotacie MSVVaS za 2019 09.pdf

227.50 KB

Vyuctovanie dotacie MSVVaS za 2019 07.pdf

222.86 KB

Vyuctovanie dotacie MSVVaS za 2019 11.pdf

241.31 KB

2016

vyuctovanie januar2016-oktober2016.xls

1.88 MB

SHbU-vyuctovanie-januar-az-august-2016-spolufinancovanie.xls

1.68 MB

SHbU-vyuctovanie-marec-2016.xls

1.14 MB

SHbU-vyuctovanie-januar-2016.xls

983.00 KB

vyuctovanie január2016-september2016.xls

1.86 MB

SHbU-vyuctovanie-april-2016.xls

1.26 MB

SHbU-vyuctovanie-jul-2016.xls

1.64 MB

Vyuctovanie_rok_2016.xls

1.18 MB

SHbU-vyuctovanie-februar-2016.xls

1.05 MB

SHbU-vyuctovanie-maj-2016.xls

1.48 MB

SHbU-vyuctovanie-januar-2016-november2016.xls

2.22 MB

SHbU-vyuctovanie-jun-2016.xls

1.59 MB

2018

shbu-vyuctovanie-maj-2018.pdf

200.74 KB

shbu-vyuctovanie-maj---september-2018.pdf

276.74 KB

shbu-vyuctovanie-maj---december-2018.pdf

335.04 KB

shbu-vyuctovanie-maj---jul-2018.pdf

228.92 KB

shbu-vyuctovanie-maj---november-2018.pdf

325.64 KB

shbu-vyuctovanie-dotacie-2018.xls

1.65 MB

shbu-vyuctovanie-maj---oktober-2018.pdf

304.27 KB

shbu-vyuctovanie-maj---august-2018.pdf

236.66 KB

shbu-vyuctovanie-maj-jun-2018.pdf

218.74 KB