Mesačné vyúčtovanie

Názov súboru Veľkosť

2019

Vyuctovanie dotacie MSVVaS za 2019 07.pdf

222.86 KB

Vyuctovanie dotacie MSVVaS za 2019 09.pdf

227.50 KB

Vyuctovanie dotacie MSVVaS za 2019 08.pdf

226.63 KB

Vyuctovanie dotacie MSVVaS za 2019 06.pdf

192.50 KB

2018

shbu-vyuctovanie-maj---august-2018.pdf

236.66 KB

shbu-vyuctovanie-maj---jul-2018.pdf

228.92 KB

shbu-vyuctovanie-maj---september-2018.pdf

276.74 KB

shbu-vyuctovanie-maj---december-2018.pdf

335.04 KB

shbu-vyuctovanie-maj-2018.pdf

200.74 KB

shbu-vyuctovanie-maj-jun-2018.pdf

218.74 KB

shbu-vyuctovanie-maj---oktober-2018.pdf

304.27 KB

shbu-vyuctovanie-maj---november-2018.pdf

325.64 KB

shbu-vyuctovanie-dotacie-2018.xls

1.65 MB

2017

F-2017-PriebezneCerpanieVyuctovanie-v4-final rok 2017.xls

1.50 MB

2017-web-vyuctovanie-april-jun.xls

945.00 KB

2017-PriebezneCerpanieVyuctovanie-V3-1-april-az-november.xls

1.45 MB

2017-web-vyuctovanie-april-az-oktober.xls

1.01 MB

2017-web-vyuctovanie-apríl-jul.xls

966.50 KB

2017-web-vyuctovanie-apríl-august.xls

945.00 KB

WEB-2017-PriebezneCerpanieVyuctovanie-V2-april.xls

877.50 KB

2017-web-vyuctovanie-april-az-september.xls

987.00 KB

2017-web-vyuctovanie-maj.xls

958.50 KB

2016

vyuctovanie januar2016-oktober2016.xls

1.88 MB

SHbU-vyuctovanie-april-2016.xls

1.26 MB

SHbU-vyuctovanie-maj-2016.xls

1.48 MB

SHbU-vyuctovanie-marec-2016.xls

1.14 MB

vyuctovanie január2016-september2016.xls

1.86 MB

SHbU-vyuctovanie-jun-2016.xls

1.59 MB

Vyuctovanie_rok_2016.xls

1.18 MB

SHbU-vyuctovanie-februar-2016.xls

1.05 MB

SHbU-vyuctovanie-januar-az-august-2016-spolufinancovanie.xls

1.68 MB

SHbU-vyuctovanie-jul-2016.xls

1.64 MB

SHbU-vyuctovanie-januar-2016.xls

983.00 KB

SHbU-vyuctovanie-januar-2016-november2016.xls

2.22 MB