Zápisnica ŠTK SHbÚ č. 1

Prítomní: Jakub Slivka, Martin Makatura, Karol Čepec.

1. Komisia na základe žiadosti HOKEJBAL Prešov o.z. súhlasila s presunutím zápasov družstva HOKEJBAL Prešov o.z. kategórie U18 medzi HBK Medokýš Martin a HBC Bardejov Knights. Zápasy sa mali pôvodne odohrať na prvom turnaji SHbE U18 dňa 17.9.2023 v Pruskom. Zápas HBK Medokýš Martin – HOKEJBAL Prešov o.z. sa odohrá 17.11.2023 o 13:30 na hokejbalovom ihrisku v Martine. Zápas HBC Bardejov Knights-HOKEJBAL Prešov o.z. sa odohrá 10.3.2024 o 11:00 na hokejbalovom ihrisku v Bardejove.

2. Komisia na základe žiadosti HBK Medokýš Martin súhlasila s predohratím zápasu tretieho kola SHbE U20 medzi HBK Medokýš Martin a HBK ADLER Trebišov z dňa 23.9.2023. Zápas sa odohrá dňa 15.9.2023 o 13:00 na hokejbalovom ihrisku v Trebišove.

3. Komisia na základe žiadosti Leaders Bratislava súhlasí so zmenou dátumu zápasu druhého kola SHbE mužov medzi HK IMS-East Popradskí Piráti Poprad a Leaders Bratislava. Zápas sa odohrá dňa 15.9.2023 o 13:00 na hokejbalovom ihrisku v Poprade

4. Komisia na základe žiadosti ŠK 98 Pruské súhlasí so zmenou času zápasu druhého kola ShbE U20 medzi HBK Medokýš Martin a ŠK 98 Pruské dňa 16.9.2023 z 15:00 na 15:30.

5. V súčasnosti komisia prešetruje viaceré podnety z minulého týždňa.

a. Chybný zápis 12. Kola ShbE mužov medzi Leaders Bratislava a HBK Kometa Vrútky z dňa 9.9.2023
b. Usporiadanie turnaju ShbE U14 Východ dňa 10.9.2023
c. Usporiadanie zápasu ShbE U20 medzi HBK Medokýš Martin a HBC DT Považská Bystrica.

Jakub Slivka, Predseda ŠTK SHbÚ