Podklady na konferenciu v Žiline - 24. júna

V ten istý deň sa od 9:00 uskutoční školenie zapisovateľov do elektronického systému SHbÚ. Školenie sa uskutoční v rovnakých priestoroch ako konferencia. Každá členská organizácia má povinnosť zabezpečiť účasť dvoch zodpovedných osôb za zápisy na toto školenie. V prípade neúčasti na povinnom preškolení bude členskej organizácii udelená sankcia v zmysle dohody mládežníckych a mužských klubov z rokovania v Nitre.