Ponuka pre záujemcov na získanie kvalifikácie tréner I. a II. kvalifikačného stupňa 

Dovoľujeme si Vás informovať o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.

Dovoľujeme si Vás informovať o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.

Plánované vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie tréner I. a II. kvalifikačného stupňa sa uskutočnia prezenčne alebo dištančne (on-line), v závislosti od epidemiologickej situácie:

-          I. stupeň - predbežne v termíne: 26.3.-28.3.2021

-          II. stupeň - predbežne v termíne: 1. časť 26.2.-28.2.2021 a 2.časť 23.4.-25.4.2021

V prípade, že máte záujem trénerské kurzy, kontaktujte (ideálne emailom) predsedu trénersko-metodickej komisie pána Mgr. Ľubomíra Líšku (lubomirliska@yahoo.com) najneskôr do 31.1. (záujemcovia o II.kvalifikačný stupeň) resp. do 5.2.2021 (záujemcovia o I.kvalifikačný stupeň). Do emailu uveďte prosím aj svoje mobilné telefónne číslo. Väčšina prednášok bude prebiehať dištančnou (on-line) formou. Termíny ďalších vzdelávacích programov (I. a II. stupňa) plánujeme ponúknuť najskôr o rok (jar / jeseň 2022).