Schôdza klubov mládeže pre novou sezónou

Zástupcovia družstiev Slovenskej hokejbalovej extraligy (SHbE) U19+, U16, U14, U12, U11 a U9 sa uplynulý týždeň stretli na pravidelnej predsezónnej schôdzi.

Slovenská hokejbalová extraliga (SHbE) 2020/21
Termíny
Predseda ŠTK SHbÚ informoval zástupcov družstiev SHbE mládeže o termínoch a poplatkoch, ktoré treba dodržať nasledovne:
- termín dodania súpisiek SHbE U19+ najneskôr do 20. 09. 2020
- termín dodania súpisiek SHbE U16+ najneskôr do 04. 10. 2020
- termín dodania súpisiek SHbE U14 najneskôr do 27. 09. 2020
- termín dodania súpisiek SHbE U12 najneskôr do 20. 09. 2020
- termín zaplatenia členského do SHbÚ (200 eur) najneskôr do 25. 10. 2020
Výstroj hráčov
Všetkým družstvám SHbE U19+, U16, U14, U12, U11 a U9 sa doporučuje, aby všetci hráči (vrátane brankárov) mali v každom stretnutí SHbE rovnaké dresy, hráčske nohavice, štucne a prilby. Výnimku tvoria iba hráčske nohavice, štucne a prilby brankárov. Aj keď to nie je povinné, bolo by vhodné, aby hráči nemali každý výstroj inej farby, ale aby boli oblečení čo najviac rovnako. Súpisky a registračné preukazy – elektronická forma Zástupcovia družstiev SHbE mládeže boli informovaní o elektronickej forme súpisky a registračného preukazu. Postup pri registrácií je nasledovný:
- vypísať súpisku družstva, ktorú ste dostali spolu s propozíciami (vypisovať len do nej, pre istotu posielam ešte raz v prílohe) na adresu hokejbal@hokejbal.sk . Je to uzamknutý súbor xls, aby sa dali údaje z neho importovať do systému. Podrobnosti o údajoch sú v prílohe,
ktorú vypracovala p. Škultétyová a o ktorých vás informovala na zasadnutí klubov v Pruskom.
- následne sa na Matrike SHbÚ skontrolujú údaje o hráčoch (noví budú dopísaní) a tie budú importované do systému - ak klub bude registrovať nových hráčov, je potrebné, aby poslal údaje a elektronickú fotku hráča emailom na adresu hokejbal@hokejbal.sk a ten bude doregistrovaný a dopísaný do systému správcom systému.

Zápisy o stretnutí – elektronická forma
V sezóne 2020/2021 sa budú zápisy o stretnutí vyplňovať elektronicky. Je potrebné, aby každé družstvo, ktoré organizuje stretnutie alebo turnaj SHbE mládeže malo k dispozícií:
- zapisovateľa
- časomerača
- internet (stačia aj dáta s mobilného telefónu)
- notebook (prípadne aj tablet, ale doporučuje sa notebook)
- prihlasovacie údaje do systému sa nemenili, ak by ste mali problém kontaktujte ma

Nezaplatené finančné pohľadávky klubov
Predseda ŠTK SHbÚ oznámil, že všetky finančné pohľadávky z minulej sezóny kluby SHbE mládeže majú uhradené.
Systém turnajov SHbE mládeže Zástupcovia klubov sa uzniesli, že rozdelenie do skupín Západ, Východ bude iba v prípade, že sa do
súťaže prihlási minimálne 10 družstiev. 
SHbE U16 – dve skupiny Západ a Východ, v skupinách každý s každým 3 krát na 5 turnajoch, každý 15 zápasov
prví traja z každej skupiny postupujú do finálového turnaja (7 zápasov)
štvrťfinále (2Z -3V, 2V- 3Z), semifinále (1V - 2Z/3V, 1Z – 2V/3Z), o 5., 3., a 1. miesto
Vo finálovom turnaji môžu nastúpiť iba hráči, ktorí odohrali min. 3 zápasy základnej časti.
SHbE U14 – 8-9 družstiev, každý s každým, vytvorené dvojičky , bez finálového turnaja
SHbE U12 - dve skupiny Západ a Východ, v skupinách každý s každým 3 krát na 5 turnajoch, každý 15 zápasov prví traja z každej skupiny postupujú do finálového turnaja (7 zápasov)
štvrťfinále (2Z -3V, 2V- 3Z), semifinále (1V - 2Z/3V, 1Z – 2V/3Z), o 5., 3., a 1. miesto 
Vo finálovom turnaji môžu nastúpiť iba hráči, ktorí odohrali min. 3 zápasy základnej časti.

SHbE U11 a U9
- zaslanie záväznej prihlášky bude povinné pred každým turnajom najneskôr 2 týždne pred turnajom
- nie je povinná účasť na každom turnaji
- zaslanie súpisky je povinné každé družstvo poslať najneskôr 1 týždeň pred prvým turnajom, ktorého sa zúčastní
- registrácia bude prebiehať štandardne (na Matriku poslať údaje a elektronické foto)
- termíny turnajov boli zverejnené v terminovníku súťaží mládeže (v prílohe)
- systém, rozlosovanie a hrací čas budú zverejnené vždy pred turnajom na základe počtu prihlásených
- hrať sa bude systémom 3 + 1 na šírku ihriska ohraničenom nízkymi mantinelmi
- všetci hráči budú ocenení medailou (prví traja štandardnou, ostatní pamätnou) max. 15 ks na družstvo

Rôzne
Použitie prilieb hráčov v súťažnom zápase podľa Pravidiel hokejbalu SHbÚ 
SHbE U16, U14, U12 a U10 - Všetci hráči + ženy - prilba s mriežkou
SHbE U 19+ Hráči do 18 rokov + ženy - prilba s mriežkou
Hráči starší ako 18 rokov - prilba s ochranným štítom do pol tváre
Hráči do 18 rokov - prilba s mriežkou
Hráči starší ako 18 rokov a mladší ako 20 rokov - prilba s ochranným štítom do pol tváre
Hráči starší ako 20 rokov - prilba