SHbÚ bude sledovať situáciu s koronavírusom aj naďalej

Stanovisko Slovenskej hokejbalovej únie k súčasnej situácii.

Dňa 10. marca 2020 bolo vedením SHbÚ na základe rozhodnutia krízového štábu SR vydané stanovisko o prerušení všetkých súťaži vo všetkých  ekových kategoriach, ktoré SHbU riadi a to do 23. marca 2020.  Vzhľadom k tomu, že krízový štáb SR dňa 24.3.2020  rozodol tento zákaz organizovania športových a verejných podujatí na území SR predlžiť  do odvolania, ostávaju  všetky súťaže, ktoré SHbU riadi a to vo všetkých vekových kategóriách prerušené.  Do odvolania sa  zrušujú aj všetky plánované sústredenia Štátnych športových reprezentácií SR vo všetkých vekových kategóriách.

Vedenie SHbÚ bude denne sledovať rozhodnutia krízového štábu SR,  aby v prípade zrušenia takéhoto zákazu mohla ihneď reagovať.   

V prípade, že ak do 23.4.2020 sa rozhodnutie krízoveho štábu SR nezmení, bude vedenie SHbU spoločne s ŠTK SHbU hladať riešenia, termíny a možnosti ako súťaže dohrať.

S pozdravom Marián Hambálek, viceprezident SHbÚ