Zápisnica zo zasadnutia č. 19 ŠTK SHbÚ

Zápisnica zo zasadnutia č. 19 ŠTK SHbÚ konaného dňa 5. 3. 2020.

Prítomní: Mihal Jaroslav, Slezák Branislav, Čepec Karol

1. Komisia na základe dohody schválila zmenu ihriska stretnutia 18. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami MŠK Kežmarok a HBK Kometa Vrútky dňa 7. 3. 2020 o 13:00 hod. na ihrisku v Kežmarku (Základná škola Dr. Fischera 2).

2. Komisia na základe dohody schválila zmenu ihriska stretnutia 22. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy mužov medzi družstvami HBK Hokejmarket Skalica a HBK Nitrianski Rytieri Nitra dňa 28. 3. 2020 o 13:00 hod. na ihrisku v Gbeloch (Pionierska ul. 697/17).

3. Komisia na základe dohody schválila termín odloženého stretnutia 15. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ medzi družstvami MŠK Spišská Belá a HBC DT Považská Bystrica na 22. 3. 2020 o 10:00 hod. na ihrisku v Spišskej Belej.

4. Komisia na základe dohody schválila zmenu hracieho času stretnutia 18. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ medzi družstvami HMHK bauska. Vranov n/Topľou a HBC Košice dňa 7. 3. 2020 o 9:30 hod. na 16:30 hod. vo Vranove nad Topľou.

5. Komisia na základe dohody schválila zmenu ihriska a hracieho času stretnutia 18. kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ medzi družstvami MŠK Spišská Belá a HBK Medokýš Martin dňa 6. 3. 2020 o 15:30 hod. na ihrisku v Kežmarku (Základná škola Dr. Fischera 2).

6. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 21.kola Slovenskej hokejbalovej extraligy U19+ medzi družstvami HBK Medokýš Martin a HBK Adler Trebišov z 21. 3. 2020 na 14. 3. 2020 o 16:30 hod. na ihrisku v Martine.

7. Komisia na základe dohody štyroch klubov SHbE U12, ktoré sa zúčastnili zasadnutia zástupcov klubov mládeže dňa 22.2.2020 v Pruskom (HBK Medokýš Martin, HBK Lion Svidník, MHbK Lords Ball Svit, MŠK Spišská Belá) schválila termín 3. turnaja SHbE U12 Východ na 9. 4. 2020 podľa pôvodného rozlosovania, na ihrisku Sokolovňa v Martine.

8. Komisia na základe žiadosti družstva HBK Nitrianski Rytieri Nitra, navrhuje zmenu termínu finálového turnaja SHbE U14 z 3. 5. 2020 na 10. 5. 2020. Žiadam všetky kluby, aby sa k danej zmene vyjadrili najneskôr do 11. 3. 2020. Táto žiadosť bola družstvom HBK Nitrianski Rytieri Nitra prezentovaná takisto na zasadnutí klubov SHbE mládeže.

S pozdravom Jaroslav Mihal, predseda ŠTK SHbÚ